ANNEE 2019 : 
 
Samedi 26 oct  2019 (10h00 - 12h00)
 
Samedi 23 nov 2019 (10h00 - 12h00)
ANNEE 2020 : 
 
Dimanche 19 Janvier 2020 (13h30-15h30)
 
Dimanche 09 février 2020 (10h00 - 12h00)
 
Samedi 14 mars 2020 (10h00 - 12h00)
 
Samedi 03 octobre 2020 (10h00 - 12h00)
 
Dimanche 15 novembre 2020 (13h30 - 15h30)
 
Samedi 05 décembre 2020 (13h30 - 15h30)
 
ANNEE 2023 :
 
Samedi 7 janvier 2023 (16h30 - 18h30)
 
Dimanche 16 avril 2023 (13h30 - 15h30)
 
Samedi 6 mai 2023 (10h00 - 12h00)
 
Inscription via l'agenda